طراحی با زغال🖌

جلسه سوم🖌

سلام دوستان😍

وسایلی که برای این جلسه نیاز داریم:

علاوه بر تمام قلم‌مو هایی ک در جلسه دوم🖌 استفاده کردیم.به دو قلم‌موی شماره 24پارس و شماره 4پارس احتیاج داریم.و البته قلم‌موی 18پارس که در جلسه اول🖌 تهیه شد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *